Regulamin jest uzupełnieniem PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie In-nego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

 1. udział w zajęciach możliwy jest jedynie po telefonicznym/mailowym zgłoszeniu i otrzymaniu potwierdzenia
 2. w zajęciach maksymalnie może uczestniczyć 10 osób + instruktor (w razie konieczności utworzonych zostanie więcej grup ćwiczących z częstotliwością raz w tygodniu)
 3. ograniczony jest nabór do grup dziecięcych
 4. niemożliwe jest uczestnictwo w zajęciach nie swojej grupy
 5. godziny rozpoczęcia/zakończenia zajęć mogą być zmienne – są uzależnione od koniecznych środków sanitarnych (wietrzenia sali, dezynfekcji itp.)
 6. przed wejściem na trening oraz po jego zakończeniu obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni
 7. w zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, przed wejściem na trening obowiązkowo mierzona jest temperatura ciała, symptomy pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiają udział w zajęciach   
 8. do Domu Kultury przychodzimy nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć
 9. Dom Kultury opuszczamy bezzwłocznie po zakończeniu zajęć
 10. ograniczone jest korzystanie z szatni, w miarę możliwości/sprzyjającej pogody dzieci przychodzą na treningi przebrane
 11. w trakcie zajęć nie ma możliwości oczekiwania na dzieci w obrębie Domu Kultury przez rodziców ani inne osoby towarzyszące
 12. sprawy organizacyjne załatwiamy telefonicznie lub mailowo
 13. udział w zajęciach możliwy jest jedynie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie In-nego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. Na pierwsze zajęcia obowiązkowo należy przynieść wydrukowane i podpisane oświadczenie:

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Regulamin nie podlega dyskusji, lekceważenie niniejszego regulaminu będzie wiązało się z wykluczeniem z zajęć.

Regulamin będzie ulegał modyfikacjom w zależności od dynamiki zmian stanu epidemicznego oraz obowiązujących wytycznych dla zajęć sportowych – prosimy o regularny monitoring naszej strony aikido-kochlowice.pl lub strony na  fb #aikidokochlowice w celu śledzenia zmian.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę!