Skan lub czytelną fotografię wypełnionego dokumentu prosimy przesłać na dojo@aikido-kochlowice.pl lub 500 411 183.

Oryginały prosimy składać w biurze w In-nym Domu Kultury lub przekazać podczas pierwszego spotkania.

Schedule icons created by Freepik – Flaticon